Διακοπή λειτουργίας του σταθμού της ΔΕΗ

Τηλεγράφημα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την έγκριση της συνέχισης λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού της ΔΕΗ, 23/9/1960.

Διακοπή της λειτουργίας του προσωρινού σταθμού τηλεόρασης στη ΔΕΘ, 28/9/1960.

2017-03-27T14:35:16+00:00