Διακοπή λειτουργίας του σταθμού της ΔΕΗ

Διακοπή λειτουργίας του σταθμού της ΔΕΗ

Τηλεγράφημα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την έγκριση της συνέχισης λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού της ΔΕΗ, 23/9/1960.

Διακοπή της λειτουργίας του προσωρινού σταθμού τηλεόρασης στη ΔΕΘ, 28/9/1960.

2017-03-27T14:35:16+00:00